16-வது சென்னை சர்வதேச திரைப் பட விழா 2018 நாள்-02(14-12-2018)

காலை 9.30 மணி, அண்ணா திரையரங்கம்
Rafiki
Kenya|2018|WC|83 Minutes

காலை 9.45 மணி, கேசினோ திரையரங்கம்
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert
Australia|1994|AC|104 Minutes

காலை 10.00 மணி, ரஷ்ய கலாசார மையம்
Days of Santiago (Días de Santiago)
Peru|2004|FFG|83 Minutes

காலை 10.45 மணி, தேவிபாலா திரையரங்கம்
Bazodee
Trinidad and Tobago|2016|FFG|101 Minutes


காலை 11.00 மணி, தேவி திரையரங்கம்
Gangsta (Patser)
Belgium|2018|WC|125 Minutes

நண்பகல் 12.00 மணி, ரஷ்ய கலாசார மையம்
Student films from MGR Govt Film & Television Institute 9 short films
Total duration : 160 mins

நண்பகல் 12.00 மணி, அண்ணா திரையரங்கம்
Carmen and Lola (Carmen Y Lola)
Spain|2018|WC|103 Minutes

நண்பகல் 12.15 மணி, கேசினோ திரையரங்கம்
The Smell of money ( Paranin Kokusu)
Turkey|2018|WC|103 Minutes

நண்பகல் 01.00 மணி, தேவிபாலா திரையரங்கம்
High Flash ( Surviving Hai)
Taiwan|2018|WC|110 Minutes

நண்பகல் 02.00 மணி, தேவி திரையரங்கம்
Arrhythmia (Aritmiya)
Russia|2017|WC|116 Minutes

நண்பகல் 02.00 மணி, தாகூர் பிலிம் சென்டர்
Habana station
Cuba|2011|FFG|95 Minutes

நண்பகல் 02.30 மணி, அண்ணா திரையரங்கம்
Volcano (Vulkan)
Ukraine|2018|WC|106 Minutes

நண்பகல் 02.45 மணி, கேசினோ திரையரங்கம்
The seen and the unseen ( Sekala niskala)
Indonesia|2017|WC|83 Minutes

மாலை 03.30 மணி, தேவிபாலா திரையரங்கம்
The Songs of Silence (Kedara)
Bengali|2018|108 Minutes

மாலை 03.00 மணி, ரஷ்ய கலாசார மையம்
96
2018|Tamil |TFFC|157 Minutes

மாலை 04.00 மணி, தாகூர் பிலிம் சென்டர்
Soul Kitchen
Germany|2009|RFA| 99 Minutes

மாலை 04.30 மணி, தேவி திரையரங்கம்
Breath
Australia|2017|CFFA|115 Minutes

மாலை 04.30 மணி அண்ணா திரையரங்கம்
A Family Tour
Taiwan|2018|WC|107 Minutes

மாலை 04.45 மணி கேசினோ திரையரங்கம்
Touch Me Not
Romania|2018|WC|125 Minutes

மாலை 05.30 மணி தேவிபாலா திரையரங்கம்
The Reports on Sarah and Saleem
Palestine|2018|127 Minutes

மாலை 06.00 மணி, ரஷ்ய கலாசார மையம்
Irumbu Thirai
Tamil|2018|TFFC|161 Minutes

இரவு 07.00 மணி தேவி திரையரங்கம்
In the Fade ( Aus dem Nichts)
Gernamy|2017|RFA|106 Minutes

இரவு 07.00 மணி கேசினோ திரையரங்கம்
Silence of the Wind (El silencio del viento)
Puerto Rico|2017|WC|85 Minutes

இரவு 07.00 மணி அண்ணா திரையரங்கம்
Dressage
Iran|2018|WC|95 Minutes

இரவு 07.30 மணி தேவிபாலா திரையரங்கம்
Asako I & II ( Netemo Sametemo)
Japan|2018|WC|119 Minutes

பின் குறிப்பு:

  • 16வது சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவிற்கான முன்அனுமதி சீட்டு பெற்றவர்கே திரைப்படங்களை பார்க அனுமதிக்கபடுவர்.
  • திரைப்படம் தொடங்குவதற்கு 15 நிமடங்கள் முன்பாகவே அனுமதி நிறுத்தப்படும்.
  • முதலில் வருபவர்களுக்கே முன்னுறிமை அளிக்கப்படும்
  • அரங்கங்களில் புகைபிடித்தல் அறவே தவிற்கப்படவேண்டும்.

குறிசொற்கள்:
WC – World Cinema
AC – Australian Comedy
FFG – Films from Grulac
TFCC – Tamil Feature Film Competetion
RFA – Retrospective Fatih Akin
CFFA – Contemporary Films from Australia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *